“ოჯთ”-ის სიგარეტის ფაბრიკა ფუნქციონირებს 2001 წლიდან

მოწევა სერიოზულ ზიანს გაყენებთ

თქვენ და თქვენს ირგვლივ მყოფთ